Khớp Nối 2 Thanh Ray Chữ i

40.000  26.000 

0975.787.925